2017 metų veiklos ataskaita

Foto: Irmantas Gelūnas

Organizacijos vadovė Ausma Sakalauskaitė. Foto: Irmanto Gelūno

Noriu pasidžiaugti su Jumis visais mūsų nuveiktais darbais 2017 metais. Dėkoju valdybai už uolų darbą iššūkių laiku, lyderiams, kurie buvo idėjų generatoriai ir žinoma visiems savo išmintingiems draugams, kolegoms, bendradarbiams. Jūs kartais žinodami, o kartais net nenujausdami visą laik buvote man dideli ramščiai, uolos, upeliai, pavėsiai, paukščiai mano beprotiškame šių metų rate. Ypač sunkiuoju laiku. Visa mane supanti aplinka yra tarsi kupolas, kuriame susipynę skamba pačios gražiausios polifonijos. Tai nuostabu, tai įkvepia ir padeda nupūsti visus debesis giliu atsikvėpimu.

Aš galiu didžiuotis, kad per tris metus, mes neparsidavėme menkavertėms pigybėms, pakėlėme galvas, kai duris užrakino, įlipome per langą, kai rakto neturėjome, ir susikibome tvirtai visi rankomis, kai aplink tiesiog tvyrojo laukimas ,,kada gi mus suvalgys“ ir visą laiką tikėjom ir tiesiog atkakliai dirbom. Repetavom, organizavom, komunikavom, atstovavom, advokatavom, lobinom, muzikavom, koncertavom ir dar visko – avom. Kokio neapsakomo didumo ši dovana, tiek daug išmokiusi ir taip sustiprinusi tvarias draugystes, į gyvenimus atnešusi naujų turtų, naujų žmonių, naujų idėjų. Mes žinom ,,dėl ko“, todėl visais būdais ieškom  ,,kaip“.

Ačiū visiems padėjusiems rasti daugybes atsakymų į klausimą ,,kaip“. Visiems muzikantams, lektoriams, rėmėjams, dovanotojams, ypač mūsų visų artimiesiems.

Ataskaitoje rasite platesnius mano komentarus apie kiekvieną iš mūsų organizacijos tikslų, ką nuveikėme, kaip sekėsi, kas dar laukia ir kam to reikia. Rasite apie mūsų vertybes, apie parengtus projektus, išlaidas, finansus ir visus svarbumus, kuriais dalinamės. Mums svarbu, tikime, kad Jums taip pat svarbu. Tai puiki proga pasidžiaugti visų kartu nuveiktais darbais.

Pirmininkė Ausma Sakalauskaitė

 

ATASKAITOS:

Asociacijos Skambejimas veiklos ataskaita 2017

Veiklos ataskaitos skaidres 2017