Dovanokime ir dalinkimės

PRAŠYMAS FINANSIŠKAI PAREMTI ,,SONANTEM“ CHORO STOVYKLOS ORGANIZAVIMĄ

                      Asociacijos ,,Skambėjimas” valdyba prašo Jūsų finansiškai paremti jau aštunti metai iš eilės organizuojamą vasaros stovyklą chorui.

Vasaros choro stovykla- koncertinė kelionė į Italiją šiais metais vyks nuo liepos 22 iki 29 d. Choras keliaus į D‘Alpago savivaldybę Italijoje, kur bendradarbiaujant su vyrų choru ,,Monte Dolada“ surengs bendrą koncertą Šv.Onos bažnyčioje.

Italijos choras kelionėje pasirūpins mūsų choro apgyvendinimo ir maitinimo išlaidomis. Choro kelionei mums reikalinga apmokėti autobuso pavežėjimo išlaidas, kurių suma yra 4000 eur.

Stovyklos tikslai, uždaviniai, dalyviai, darbo organizavimas bei numatoma stovyklos sąmata išdėstyti pridedamuose dokumentuose. 

 

PRIDEDAME DOKUMENTUS:

  1. Projekto aprašymas
  2. Asociacijos Skambejimas veiklos ataskaita 2017
  3. Prašymas paremti.

 

Paramos gavėjo rekvizitai:

Asociacija “Skambėjimas”

Sodų g. 1, 69206 Kalvarijos sav. Kalvarijos m.

Juridinio asmens kodas 304221312

Sąskaita banke SEB AB

LT75 7044 0600 0808 9712

Tel.: 8 626 64889

info@sonantem.lt

www.sonantem.lt