Choro naujienos Kalvarijoje

Paramos koncertas. Liepos 12 d. kavinėje ,,Trobiai“, vyko paramos chorui ,,Sonantem“ koncertas. Jame gausų būrį klausytojų džiugino akordeonininkų tercetas ,,INDEED“ (Laimonas Salijus, Sandra Veverskytė, Lukas Katinas). Visiems buvo puikus vakaras, daug nuostabių emocijų patyrėme klausydami įvairiapusiškos ir meistriškai atliekamos programos nuo J.S. Bacho iki A. Piazzolla kūrinių. 37017637_10216966737630693_9215263301808685056_o

Renginio organizatoriai, asociacijos ,,Skambėjimas“ komanda, buvo labai maloniai apstulbinta, jog į šį renginį Kalvarijoje susirinko daugiau nei 100 klausytojų. Nors buvo planuota koncertą rengti jaukiame kavinės kieme, dėl lietaus renginio vieta buvo pakeista ir visi svečiai sugužėjo į kavinės ,,Trobiai“ pokylių salę. Buvo proga įsitikinti jos erdvumu ir gera akustika. O sklandžiu bendradarbiavimu, pagalba, leidimu naudotis sale neatlygintinai ir nuostabiu personalu mus džiugino, Daiva Janušauskaitė, kavinės vadovė.
Daugiau nei valanda nuostabios muzikos prabėgo akimirksniu, bet su didžiuliu pasimėgavimu, kuriuo svečiai vęliau dar ilgai dalinosi prie kavos puodelio.

36806987_2195020987395250_3563630916356014080_n

MAXIMA choro mecenatas. Esminis renginio tikslas buvo surengti koncertą, kurio metu surinktos lėšos padėtų savo veiklą plėsti ir tikslų siekti Ausmos Sakalauskaitės vadovaujamam chorui. Renginio rezultatas viršijo organizatorių lūkesčius: surinkta 765 eur. paramos chorui. Ši parama bus skirta projekto ,,Mums CHORAS svarbus kaip ORAS“ bendrafinansavimui. Liepos 10 d. paaiškėjo MAXIMA bendruomenių konkurso rezultatai. Projektui paramą skyrė ir choro mecenatu visiems metams tapo UAB ,,MAXIMA“, skyrusi 8500 eurų projekto įgyvendinimui. Už šią sumą choras įsigys naują pianiną, choro laiptus, lėšos bus naudojamos choro koncertinei kelionei į Italiją. Bendra projekto vertė 12500 eur. 

Choro globėjas – Jurgis Didžiulis. Didelis įvertinimas jog asociacijos projektą MAXIMOS bendruomenių konkurse visiems metams globoti išsirinko gerai žinomas dainų kūrėjas ir atlikėjas, prodiuseris Jurgis Didžiulis. Jo kalba konkurso rezultatų skelbimo iškilmėje su mumis pasiliks ilgai. Tai yra didelis paskatinimas, padrąsinimas ir įvertinimas. Džiaugiamės – turėsime puikų patarėją ir globėją. 

36969658_1986672671367188_938476879894020096_o

Šimtmečio dainų šventė – prasmės įgarsinimas. Mūsų širdyse dar nenutilo Šimtmečio dainų šventės melodijos ir jausmai. Ypač skamba LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės žodžiai, dainų šventės dalyviams ir viso pasaulio lietuviams: ,,Dainuojanti Lietuva – visada gyvuojanti Lietuva. Mes gerai žinome, dainuojanti tauta – nenugalima. Jos neįmanoma pavergti ar sunaikinti. Todėl dainuokime, rodykime sau ir pasauliui, kokia ypatinga Lietuva, kokia sutelkta, didinga ir graži mūsų tauta. Todėl tėvynė didžiuojasi jumis – dainuojančiais vaikais, o mes didžiuojamės savo Lietuva. Tegul šis jausmas saugo visus šimtmečius į ateitį. Ir tegul girdi visi, visame pasaulyje, ir draugai ir visi kiti: dainuok Lietuva! Visada dainuok!“

36739473_2188951228002226_2612136063602262016_n