Planavimo susitikimas Italijoje

Prieš Šv. Kalėdas aplankėme savo draugus – chorą ,,Monte Dolada” Italijoje. Ten vyko nuostabus Kalėdinis Gala koncertas, kurio metu buvo proga susitikti su Alpago savivaldybės meru Umberto Soccal.
Choro ,,Sonantem” vadovė Ausma Sakalauskaitė perdave mūsų nuoširdžius linkėjimus ,,Monte Dolada” choristams. Tačiau tai nebuvo tiesiog šiaip vizitas, jo metu su vadovu Alessio Lavina ir choro taryba aptarėme 2019 metų bendrus planus.
Kitais metais laukiame savo draugų – viso choro Lietuvoje ir buvo preliminariai patvirtintos atvykimo datos bei tam tikros bazinės detalės.
Planuojame jog choras atvyks rugpjūčio mėnesį, Lietuvoje viešės keletą dienų, surengsime du koncertus, iš kurių vienas vyks Kalvarijoje, kitas Vilniuje.
Kalvarija ir Alpago savivaldybė yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį, tad tikimės sulaukti dėmesio šiam koncertui ir iš Kalvarijos politikų.
Dėkojame chorui už pakvietimą, priėmimą ir nuostabią muziką!