Choras

Vadovė Ausma Sakalauskaitė, tel. 8 626 64889

Koncertmeisteris Arnoldas Jasevičius

Choro prezidentė Daiva Juodagalvienė, tel. 8 698 52760

Bendros choro repeticijos: sekmadieniais nuo 15 iki 17 val.

Choras „Sonantem“ susibūrė, kaip nevyriausybinės  organizacijos „Skambėjimas“ dalis mažame Kalvarijos miestelyje, Lietuvos pakrašty.   Choras “Sonantem” veikia bendruomeniniais, savanoriškais pagrindais ir nėra išlaikomas jokių institucijų, bet turi profesionalų ir neatlygintinai dirbantį choro vadovą ir koncertmeisterį. Chorą šiuo metu sudaro 22 nariai nuo 12 iki 70 metų amžiaus, kurie, nors ir mėgėjai, tačiau atlieka sudėtingus chorinės muzikos kūrinius. Esame skirtingų kartų kolektyvas.  Choro repertuarą sudaro pasaulyje pripažintų kompozitorių  V. Miškinio, V. Augustino, M. Janowski, E. Esenvalds, L. Kairytės ir kt. chorinės muzikos kūriniai, atliekami lietuvių, anglų, hebrajų, lotynų ir kitomis kalbomis. Choras aktyviai dalyvauja Kalvarijos krašto  kultūriniame gyvenime, kuria jį ir papildo muzikos įvairove, organizuojamais chorų koncertais, įvairiais renginiais ir festivaliais. Džiaugiamės ir vertiname draugystę su kitais chorais ir jų vadovais, dėkojame už laiką ir muziką kartu.

Mielai vykstame dainuoti, tad jeigu norite mūsų chorą pasikviesti koncertuoti, susisiekite su choro vadove telefonu arba parašykite mums el.paštu: info@sonantem.lt

SOPRANAI

Rimantė Ramanauskaitė
Rimutė Burbaitė
Beata Pauliukonytė
Justė Juodagalvytė
Kornelija Lenkauskaitė
Domas Kairys
Alius Šimonis
Viktorija Filipovaitė
Augustė Zaveckaitė
Greta Bielytė
Neringa Baliūnaitė
Rasa Januškienė
Austėja Dereškevičiūtė

ALTAI

Daiva Juodagalvienė
Gerarda Jocytė
Ilona Jasiulevičienė
Teresė Zujeva
Asta Pauliukonienė
Laima Bansevičienė
Angelė Zigmantienė
Justina Bansevičiūtė

BARITONAS

Gediminas Lietuvninkas

BOSAS

Tomas Krikščiūnas

ATOSTOGOSE:
Teresė Pučinskaitė
Agnė Juodagalvytė
Gediminas Lietuvninkas
Judita Struskauskaitė