INTERESTING Kovo 5 d.: Kaip jaunimui pasiekti pokyčių politikoje ir atstovauti savo idėjoms?

Aušrinė Armonaitė – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė, politologė, analitikė, nevyriausybinių organizacijų narė.

Kalvarijoje turime daug veiklių, energingų ir idėjų kupinų žmonių – tokie esame. Galvojame, kad mokytis reikia iš geriausių – todėl unikalu, kad šiame susitikime mokysimės vieni iš kitų kartu su Aušrine Armonaite.

Mokymai vyks Kovo 5 d. Jaunimo namuose (Sodų 1) nuo 12 iki 15 val.
Struktūra:
I. Įvadas, susipažinimas, įžanga. Kas yra jaunimo interesai, jaunimo politika, kokią patirtį turime.
II. Praktinė mokymų dalis.
III. Bendras rezultatas ir aptarimas
ArbaTaArbaKaVa

Interesų atstovavimas:
visuomenės narių, grupių ar atskirų individų veikla siekiant daryti įtaką valdžios atstovų priimamiems sprendimams.

IMG_2902Aušrinė Armonaitė
2015 m. tapau Vilniaus miesto tarybos nare, esu Aplinkos ir energetikos komiteto pirmininkė. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute baigiau politikos mokslų bakalaurą, o 2014 m. čia įgijau viešosios politikos analizės magistro laipsnį.
Aušrinė prieš savo politinį kelią veikė ne vienoje jaunimo nevyriausybinėje organizacijoje, ten sukaupė didelę patirtį, dabar yra dažnai kviečiama vesti mokymus jaunimo organizacijoms, studentų atstovybėms.

Į Kalvariją sutiko atvykti savanoriškais pagrindais, idėjiškai!

Dalyvių skaičius ribotas, renginys uždaras, renginį inicijuoja Ausma Sakalauskaitė ir Sonantem.
Registracija ir kiti klausimai: info@sonantem.lt