Apie mus

Asociacija ,,Skambėjimas” yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija dirbanti su jaunimu Kalvarijoje. Kolegialus organizacijos valdymo organas yra 7 asmenų Asociacijos Valdyba.

Asociacijos pirmininkė Ausma Sakalauskaitė

Finansininkė Agnė Klimaitienė

Organizacijos tikslai yra:

 • sakralinės, profesionaliosios muzikos sklaida;
 • kokybiškos kultūrinės pasiūlos ir nauju muzikinių tradicijų kūrimas;
 • bendradarbiavimo, savanorystės skatinimas;
 • nusikalstamumo ir žalingu įpročiu, fizinio bei psichologinio smurto prevencija.

Įvertinimai: 

 • Kalvarijos savivaldybės jaunimo apdovanojimuose “Skrisk 2015” buvome įvertinti dvejose nominacijose: “Metų debiuto” apdovanojimu ir “Kūrybiškiausios sielos” (Rimantė Ramanauskaitė) apdovanojimu.
 • Kalvarijos savivaldybės jaunimo apdovanojimuose “Skrisk 2016” buvome įvertinti “Originaliausios idėjos” apdovanojimu.
 • Lietuvos Nacionalinio kultūros centro II laipsnio meno kolektyvo sertifikatas organizacijos chorui ,,Sonantem” 2018 m.

Organizacijos indėlis – paminėtini svarbesni kultūriniai, sakralinio meno renginiai:

 • Festivalis “Džiūgaukim Aleliuja” (apie 100 atlikėjų) 2015, 2016 m.;
 • Vilniaus Gedimino technikos universiteto choro “Gabija” ir “Gabija alumni” koncertai 2015, 2016 m.;
 • Lietuvos dailės muziejaus vyrų choro „Varpas“ koncertas 2015 m.;
 • Kauno akademinio jaunimo choro koncertas 2016 m.;
 • Atviri micro’fonai 2015, 2016 m.;
 • Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro ir Šiaulių valstybinio choro “Polifonija” koncertas, oratorija “Via Crucis” 2016 m.
 • Choro “Sonantem” pelnyti bronzos diplomai dvejuose konkursuose: Tarptautiniame J. Naujalio chorų konkurse 2016 m. ir Liaudies kultūros centro konkurse “Sidabriniai balsai” 2016 m.
 • Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro ir Šiaulių valstybinio choro “Polifonija” koncertas ,,Te Deum” 2017 m.
 • Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro ir Šiaulių valstybinio choro “Polifonija” koncertas ,,Gloria. Magnificat” 2018 m.
 • Choras ,,Sonantem” dalyvauja Dainų šventėje ,,Vardan Tos” 2018 m.
 • Koncertinė choro kelionė į Italiją 2018 m.
 • Alpago (Italija) vyrų choro ,,Monte Dolada” ir ,,Sonantem” koncertinis turas Lietuvoje 2019 m.
 • Sakralinės muzikos festivalis ,,Po tamsos – šviesa” su Klaipėdos universiteto choru ,,Pajūrio aidos” 2020 m.
 • Nuotolinio choro darbo strategijos įgyvendinimas su Lietuvos kultūros tarybos finansine pagalba 2020 m.

„Sonantem“ – kryptį turinti ir žinanti kur einanti iniciatyva, ženkliai turtinanti Kalvarijos savivaldybės kultūrinę pasiūlą.

2017 m.

2017 m.

2016 m.

2016 m.

Žmonės

Ausma Sakalauskaitė, organizacijos steigėja, valdybos narė

Daiva Juodagalvienė

Daiva Juodagalvienė
Organizacijos steigėja, valdybos narė

Rimantė Ramanauskaitė Steigėja, valdybos narė

Rimantė Ramanauskaitė
Organizacijos steigėja, valdybos narė

Nerijus Baliūnas, valdybos narys

Jurgita Jasevičienė, valdybos narė

Agnė Juodagalvytė, valdybos narė

Teresė Pučinskaitė, valdybos narė

Gediminas Lietuvninkas, valdybos narys (2018-2020)

Rasa Januškienė Steigėja, valdybos narė

Rasa Januškienė
Organizacijos steigėja, valdybos narė (2015-2018)

Jolita Giedraitienė

Jolita Giedraitienė
Organizacijos steigėja, valdybos narė (2015-2017)

Ignas Juodagalvis

Ignas Juodagalvis
Valdybos narys (2018-2020)

Diana Vasiliauskienė

Diana Vasiliauskienė
Organizacijos steigėja, valdybos narė iki 2017 m.

Rimantas Skroblas – organizacijos steigėjas, valdybos narys iki 2017 m.