Žmonės

 

Ausma Sakalauskaitė, organizacijos steigėja, valdybos narė

Daiva Juodagalvienė

Daiva Juodagalvienė
Organizacijos steigėja, valdybos narė

Rimantė Ramanauskaitė Steigėja, valdybos narė

Rimantė Ramanauskaitė
Organizacijos steigėja, valdybos narė

Nerijus Baliūnas, valdybos narys

Jurgita Jasevičienė, valdybos narė

Agnė Juodagalvytė, valdybos narė

Teresė Pučinskaitė, valdybos narė

Gediminas Lietuvninkas, valdybos narys (2018-2020)

Rasa Januškienė Steigėja, valdybos narė

Rasa Januškienė
Organizacijos steigėja, valdybos narė (2015-2018)

Jolita Giedraitienė

Jolita Giedraitienė
Organizacijos steigėja, valdybos narė (2015-2017)

Ignas Juodagalvis

Ignas Juodagalvis
Valdybos narys (2018-2020)

Diana Vasiliauskienė

Diana Vasiliauskienė
Organizacijos steigėja, valdybos narė iki 2017 m.

Rimantas Skroblas – organizacijos steigėjas, valdybos narys iki 2017 m.