Bal.6: Viso gero!

Menas yra kaip žaidimas, simbolis ir šventė. (vokiečių filosofas H. G. Gadameris)

Atviro microfono formatas būdavo kaip žaidimas – nenuspėjamas, skatinantis smalsumą, netikėtas. Retai kada organizatoriai ar net patys dalyviai žinodavo, kuris iš jų dabar pakils ir eis atskleisti savęs – dainuoti, groti, skaityti, šokti… Nedažnai atėjusieji numanydavo, kad tądien ten improvizuotai susiburs grupė ir už kelių minučių jau gros visiems; kad išeis pakeitę savo gyvenimą, gal to iškart ir nesuvokdami, pvz., sutikę savo Žmogų. Žaidžiantieji Atvirą microfoną nežinodavo, kiek laiko tai truks.


Atviras microfonas būdavo kaip simbolis kokybiškos nemokamos kultūros, kuriai padėti atsirasti ar į(si)garsinti būdavo pasitelkiamos dažnai nepelnytai ir nepagrįstai pamirštos erdvės, atgaivinamos jaunų savanorių komandos, kviečiančios dalintis ir išlaisvinti vidinį polėkį kurti kad ir čia pat.


Atviras microfonas būdavo kaip šventė, kiekvienam organizuojančiam, pasirodančiajam, aktyviai klausančiajam – juk šventė yra tokia tik tam, kas ją švenčia, joje dalyvauja. Kai kam tai buvo pirma gyvenimo scena, pirmasis išėjimas viešumon po ilgos tylos – gal iš pradžių gąsdinantis, bet iš tiesų labai auginantis, už komforto zonos ribų esantis ratas.Švęsti atėjusieji nujausdavo, kad širdį pasivaikščioti išleis (Just. M.). Tai buvo ritualas, subūręs daugelį meną mylinčių žmonių bei vykęs nuo 2015 m. rugsėjo 26d. ir pasikartojęs (kaip reiškinys) dar 8 kartus.


Paskutinį kartą įvykti žaidimui, simboliui ir šventei (ritualui) reikia Tavęs. To(s), kuri(s) dainuoji acapella, pritariant instrumentams ar siurbliui; to(s), kuri(s) groji liūdesiui ar džiaugsmui pirštais strykčiojant; to(s), kuri(s) šoki tyloje, garsų sūkury, draugėje ar viena(s) prieš veidrodį; to(s), kuri(s) tapai, pieši, nuspalvindama(s) ir save; to(s), kuri(s) rašai gaidgystėms prabylant ar visiems miegant; to(s), kuri(s) suki filmus, video apie savo ar kitų būtį; to(s), kuri(s) kuri.


Matematiškai visa šviesa yra neregima akimis, užtat viskuo kitu ją stengsimės išvysti.
Atvirame microfone buvo daug gero, o dabar – Viso gero!