Po tamsos šviesa – Pilviškiuose

Tęsiame savo tradicijas ir kviečiame į festivalio ,,Po tamsos- šviesa” renginius.

Birželio 14 d. Pilviškių bažnyčioje
12 val. Šv. Mišios
Jose ir po jų chorinės muzikos dovanomis dalinsis:

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
MIŠRUS CHORAS „PAJŪRIO AIDOS“
Meno vadovas doc. ALGIRDAS ŠUMSKIS
Chormeisterė – koncertmeisterė JUSTĖ ŠILAITĖ

Asociacijos ,,Skambėjimas”
CHORAS ,,SONANTEM”
Vadovė AUSMA SAKALAUSKAITĖ
Koncertmeisteris – ARNOLDAS JASEVIČIUS