Įvyko SONANTEM muzikinė vasaros stovykla

Tai buvo jau 10 mūsų organizuojama vasaros stovykla. Joje dalyvavo choristai, asociacijos bendruomenė ir įtraukėme, pakvietėme dalyvauti vaikus iš mažiau galimybių turinčių šeimų. Tai buvo skirtingų kartų stovykla, kurioje 27 žmonės buvo vaikai ir jaunimas. Viso stovykloje dalyvavo 50 žmonių. Stovykla vyko Šventojoje, prie Baltijos jūros. Stovyklą pradėjome dalyvaudami ir giedodami Šv. Mišiose, Pilviškiuose pas savo dvasios tėvą Gediminą Bulevičių. Stovyklą vainikavome Šventojoje- choras Sonantem giedojo Šventosios bažnyčioje sekmadienio Šv. Mišiose. Stovyklos dalyviai aplankė Klaipėdos universiteto Vitražinę menę, kurioje universiteto choro ,,Pajūrio aidos” vadovas doc. Algirdas Šumskis padarė ekskursiją. Stovyklautojai repetavo, dainavo, žaidė, klausėsi paskaitų, lankėsi delfinariume, rinko gintarus pajūryje. Stovykloje svečiavosi ir paskaitas skaitė: B. Dvariono muzikos mokyklos kanklių mokytoja ekspertė Irma Asinavičienė. Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja Greta Gyraitė stovykloje visiems paliko didelį įspūdį su skaityta paskaita, pranešimu ,,Vandenynai, jūros ir ekologija”.

Stovykla dalinai finansuota Kalvarijos savivaldybės administracijos lėšomis ir žinoma privačių ir juridinių asmenų paramos lėšomis. Dėkojame rėmėjams, nes be jų nebūtume galėję sukurti tokios stovyklos skirtingų kartų žmonėms. Visi vieni kitus mokome pavyzdžiu. Ačiū visiems esantiems kartu savais būdais.

Foto įspūdžius rasite čia.