Projektas „#turiuKUReit“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikatinimo bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.1. „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikatinimo bei kitas iniciatyvas”.

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir asociacija “Skambėjimas”, atstovaujama pirmininkės Ausmos Sakalauskaitės, 2020 m. gruodžio 3 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0534 „#turiuKUReit“ įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – sukurti paslaugų paketą, įgalinantį Kalvarijos savivaldybėje gyvenančius socialinę atskirtį patiriančius asmenis būti visaverčiais ir aktyviais viešosios erdvės dalyviais, stiprinantį bendruomeninę integraciją ir komunikaciją tarp skirtingų kartų.

Projekto uždaviniai – socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinės atskirties mažinimas per bendruomenines sociokultūrines veiklas bei šių asmenų įtraukties didinimas formuojant ir palaikant socialinį dialogą tarp bendruomenės narių.

Projekto trukmė – 12 mėnesių. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2021-01-31, pabaiga – 2022-01-31. Bendra projekto biudžeto suma – 22 082,97 Eur, iš jų: 20 314,58 Eur – paramos lėšos, 1 768,39 Eur – savanoriškas darbas. 

Dėkojame Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės administracijai ir kitiems konsultantams, padėjusiems mums parengti šio projekto paraišką. Specialus ačiū Linai Dvaranauskienei už mums artimos, išgalvotos ir išsvajotos idėjos sutalpinimą į projekto paraišką. Tikime, kad karartinams pasibaigus, Kalvarijoje bus daugiau dainavimo ir muzikos gėrybes patiriančių žmonių. Labai to laukiame ir tikimės susitikti su skirtingų kartų žmonėmis dainavimų cikluose, kūrybinėse dirbtuvėse ir renginiuose. Būkime sveiki, svajokime ir darykime pasaulį gražesniu dainomis.

Asociacija „Skambėjimas“ informacija