Įgyvendinome Lietuvos kultūros tarybos projektą

Projekto „Muzikinio repertuaro skirtingų kartų kolektyvams formavimas ir sklaida“ įgyvendinimas tapo svarbiu asociacijos „Skambėjimas“ ir choro „Sonantem“ kultūrinės ir sociokultūrinės veiklos plėtojimui, profesiniam augimui. Chorinės muzikos repertuaras papildytas 13 chorinės muzikos kūrinių, sukurtų mišriems skirtingų kartų chorams; parengta nauja Choro „Sonantem“ koncertinė programa, surengta nuotolinė meistriškumo pamoka su kviestiniu chorvedžiu; sukurta nuotolinio mokymosi platforma choro nariams, su pataplintu skaitmeniniu turiniu: kūrinių natomis, akompanimentu.

Tačiau paraiškoje numatytos projekto įgyvendinimo galimybės esant karantino apribojimams pasiteisino iš dalies. Projekte buvo suplanuoti choro koncertai su nuotolinėmis transliacijomis ribojant žiūrovų skaičių. Tačiau dėl susidariusius ekstremalios situacijos ir įvesto karantino draudžiančio žmonių sambūrius, chorui nebuvo įmanoma susiburti ir negalėjome įgyvendinti šios projekto veiklos. 3 choro „Sonantem“ ir akardionisto Laimono Salijaus koncertai ir jų nuotolinės transliacijos turėjo vykti 2020 m. lapričio mėn. 20 d. Vilniuje, gruodžio mėn. 11 d. Kalvarijoje ir gruodžio mėn. 23 d. Klaipėdoje. Planuota juose sulaukti 600 klausytojų ir 2000 nuotolinių klausytojų. Šis rodiklis nėra pasiektas. Tačiau, gavus teigiamą Kultūros tarybos sprendimą, ši veikla buvo pakeista į leidybinę veiklą ir projekto biudžeto rėmuose išleisti 2 mišriems mėgėjų chorams skirti profesionalių kompozitorių kūrinių leidiniai (400 vnt.). Šio sprendimo dėka Lietuvos megėjų chorų repertuaras pasipildė leidiniais, naudingais mėgėjų chorams tiek plečiant repertuarą, tiek siekiant kuo profesionalesnio muzikavimo.

Lietuvos kultūros taryba šio projekto idėjai skyrė 4000 eur. Vykdant projektą mūsų organizacijos narių indėlio finansinė išraiška 1680 eur. Bendras projekto biudžetas 5680 eur. Projekto vadovė, asociacijos Valdybos narė, Jurgita Jasevičienė.