Asociacija „Skambėjimas“ pradėjo įgyvendinti projektą „#turiuKUReit

Asociacija ,,Skambėjimas” pradėjo įgyvendinti projektą “#turiuKUReit”, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0534. Šis projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto tikslas – sukurti paslaugų paketą, įgalinantį Kalvarijos savivaldybėje gyvenančius socialinę atskirtį patiriančius asmenis būti visaverčiais ir aktyviais viešosios erdvės dalyviais, stiprinantį bendruomeninę integraciją ir komunikaciją tarp skirtingų kartų.

Projekto uždaviniai – organizuoti bendruomenines sociokultūrines veiklas, kurios mažins bendruomenės narių socialinę atskirtį, formuos ir palaikys socialinį dialogą tarp skirtingos socialinės padėties ir amžiaus bendruomenės narių.

Projekto metu bus įgyvendinams šios veiklos: savanorių mokymai, animacinių filmų kūrimo dirbtuvės, bendruomeniniai pasidainavimai Lietuvai, Dainų šventei atminti bei Adventinių dainų vakarai, renginių ciklas – bendruomeniniai skaitymai apie Suvalkijos krašto partizanus.

Projekto trukmė – 12 mėnesių.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2021-01-31, pabaiga – 2022-01-31