Vienybės sparnai’23 – paramos koncertas Šv. Jonų bažnyčioje

Šių metų sausio 21 d. du asociacijos chorai dalyvavo labdaringame koncerte Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje. Dėkojame visiems aukojusiems pinigus, aukojusiems gerumą, aukojusiems laiką ir aukojusiems muziką. Džiaugiamės susibūrę į šį gražų ir prasmingą renginį su visais atlikėjais. Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas nuoširdžiai meldžiamės, kad Dievas laimintų Jūsų visų žingsnius. Ačiū gerb. Alei ir Ignui už organizacinį stabilumą ir briliantišką idėją.
Choras Sonantem (Kalvarija) ir choras Sonantem Viridis (Vilnius).
Vadovė ir dirigentė Ausma Skalauskaitė
Koncertmeisteris Arnoldas Jasevičius
Labdaringas koncertas: Vienybės sparnai skirtas paremti hospiso veilą
Foto: Kristina Jasudaitė