Visi mūsų chorai Vakarų Lietuvos krašto dainų šventėje

Dar vieną dainingą sezoną su chorais uždarėme trečius metus iš eilės pakartodami tradiciją dainuoti Vakarų Lietuvos dainų šventė / West Lithuania Song Celebration. Dėkojame šventės organizatoriams, savanoriams, o ypač maestro, šventės direktoriui ir meno vadovui Algirdas Šumskis.
Labai ačiū Klaipėdos Valdorfo gamtos mokyklai už priėmimą ir galimybę apsistoti.
Į šventę vyko ir savaitgalį kartu nuotykius ir skambias dainas gaudė visų mūsų kolektyvų nariai. Ačiū chorų taryboms, prezidentams ir choristų mamoms bei tėčiams už pagalbą organizuojant šią mūsų didžiąją išvyką.
Išvykos metu tradiciškai padėkojome choristams už dar vieną dainingą sezoną kartu.
D Ė K O J A M E
📜USB ,,Autodarna” direktoriui Dariui Astratovui už paramą ir pagalbą bei saugų kelionių organizavimą chorams
📜MB Rainerta, Robertas Degutis ir Raimonda Degutė už nuolatinį bendradarbiavimą ir pagalbą kuriant chorų įvaizdį
📜Evelina Heena – už pagalbą organizuojant chorų išvykas
📜Laima Slapkauskaite– už pagalbą organizuojant chorų išvykas
📜Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla – už galimybę ir erdvę chorų repeticijoms
📜Klaipėdos gamtos mokyklai – už svetingumą asociacijos chorams
📜Tomas Krikščiūnas – už atsakingą choro SONANTEM prezidento darbą
📜Guste Noge – už atsakingą choro VIRIDIS prezidentės darbą
📜Rusne Dastikaite – už atsakingą JAUNIŲ choro prezidentės darbą
📜Viliui – už atsakingą BERNIUKŲ choro prezidento darbą
📜Vilmai- už atsakingą darbą choro VIRIDIS taryboje
📜Greta Gyraitė – už atsakingą darbą asociacijos ,,Skambėjimas” valdyboje ir JAUNUČIŲ choro prezidentės darbą
PADĖKOS UŽ NEPRIEKAIŠTINGĄ REPETICIJŲ LANKOMUMĄ tradiciškai įteikiamos nė vienos repeticijos per metus nepraleidusiems žmonėms.
Ačiū už tokį pavyzdinį atsakomybės jausmo ir valios suderinamumą, darbingos kultūros chore formavimą:
📃Asta Pauliukonienė (choras SONANTEM)
📃Austėja Pauliukonytė (choras SONANTEM)
📃Inesa Dževečkienė (choras VIRIDIS)
📃Elzė U. (JAUNIŲ choras)
📃Domilis G. (BERNIUKŲ choras)
Įteiktos Asociacijos ,,Skambėjimas” PAŽYMOS patvirtinančios, kad:
🎓Beatricė 🎓Carolina 🎓Ainis
2023/2024 mokslo metais uoliai ir atsakingai mokėsi groti fortepijonu (mok. A. Sakalauskaitė).
Pažymos įteikiamos tik visus metus nenutrūkstamai pamokas lankiusiems mokiniams. Dėkojame Beatričei, Carolinai ir Ainiui ir linkime gerų atostogų!
Buvo visko: daug skanių blynų, turškimosi jūroj, padėkos ir dainų vakaro, repeticijų ir pačios dainų šventės, naktinio žygio ir daug turiningo laiko kartu su dar daugiau dainuojančių, gražių žmonių!
Savo jaumučiams linkime smagios vasaros ir iki susitikimo naujame sezone, kuris prasidės rudenį.